Save packaging recycle

Recycle

Atiduokite pakuotę perdirbti

Visi žinome, kad gaminant pakuotes eikvojami gamtiniai ištekliai, todėl rūšiuokite jas atsižvelgdami į vietinius reikalavimus. Tai padės saugoti aplinką ir tinkamai naudoti išteklius.


[ Back ]