Save packaging - recycle or refill

Taupykite pakuotes – perdirbkite ar pakartotinai pripildykite.

Visi žinome, kad pakuotėms naudojami gamtiniai ištekliai. Todėl rekomenduojame išsaugoti tą pačią arba pakartotinai naudoti pripildomą pakuotę ir, jeigu įmanoma, pirkti pildymo pakelius. Taip bus sumažinamas išmetamų šiukšlių kiekis bei žala aplinkai.

Be to, labai svarbu rūšiuoti Jūsų pakuočių atliekas! Susisiekite su vietinėmis savivaldybėmis, norėdami daugiau sužinoti apie perdirbimo galimybes Jūsų vietovėje.